CBS Booklets – Somali

KSh 400

14 Chronological Bible Story Booklets in Somali:

 1. Abuuritaanka
 2. Siduu dambiga galay dunida
 3. Qaabiil iyo Haabiil
 4. Nuux
 5. Munaaraddii Baabeli
 6. Ibraahim
 7. Yacquub iyo Ceesaw
 8. Yacquub iyo reerkiisa
 9. Yusuf iyo walaalihiisa
 10. Yuusuf oo jooga Masar
 11. Siduu Ilaah u badbaadiyay Muuse
 12. Siduu Ilaah ugu yeeray Muuse
 13. Siduu Ilaah uga badbaadiyay reer binu Israa’iil Masar (Baxniintii)
 14. Siduu Ilaah u hoggaamiyay dadkiisa dalka la ballanqaaday

Description

CBS Booklets – Somali

14 Chronological Bible Story Booklets in Somali:

 1. Abuuritaanka
 2. Siduu dambiga galay dunida
 3. Qaabiil iyo Haabiil
 4. Nuux
 5. Munaaraddii Baabeli
 6. Ibraahim
 7. Yacquub iyo Ceesaw
 8. Yacquub iyo reerkiisa
 9. Yusuf iyo walaalihiisa
 10. Yuusuf oo jooga Masar
 11. Siduu Ilaah u badbaadiyay Muuse
 12. Siduu Ilaah ugu yeeray Muuse
 13. Siduu Ilaah uga badbaadiyay reer binu Israa’iil Masar (Baxniintii)
 14. Siduu Ilaah u hoggaamiyay dadkiisa dalka la ballanqaaday